Mavi Kurallar

Değerli Yelken Ailesi,

Bilindiği üzere Federasyonumuz resmi internet sayfasında 16.06.2020 tarihinde yapılan açıklama ile gelişmelerin TYF Pandemi Kurulumuz desteğinde takip edildiği ve bu hususun 15.07.2020 tarihinde TYF Yat Komitesi toplantısında tekrar ele alınacağı bildirilmiştir.

Anılan tarihte TYF Yat Komitesi toplantısı yapılmış olup aksi bir gelişme yaşanmadıkça aşağıda belirtilen prensipler doğrultusunda yat yarışlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir;

1.      Organizatör kurum/kuruluşlar yarış görevlilerinin ve sporcuların yarış alanına intikalinden başlayarak faaliyet sona erene kadar COVID-19 yönergelerine  uygun hareket etmelerinden sorumlu olacaklardır.

2.       Yarışların asgari yarış görevlisi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

3.       Mümkün olduğunca yarış görevlilerinin görevlerini karadan, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde icra edebilecekleri coğrafi formatta yarış düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

4.       Duyuru tarihinden itibaren geçici lisans uygulaması kaldırılmıştır ve yarışlara sadece lisanslı sporcular katılabileceklerdir.

5.       65 yaş üstü lisanslı sporcularımız için kayıt sırasında, son 15 gün içerisinde alınmış spor yapmasına engel olmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

6.       Yarış organizasyonlarında yarış toplantısı ve ödül törenleri gibi sporcu ve yarış görevlilerini bir araya toplayacak faaliyetler yapılmayacaktır.

7.       Protesto formları dijital olarak iletilecek, protesto görüşmeleri video konferans yolu ile yapılacaktır.

8.       Katılımcılar marinalardaki ortak alanları kullanmayacak, direk kendi teknelerine intikal etmeleri ile temas asgariye indirilecektir.

9.       Teknelerin ideal ekibinden daha az sayıda ekip ile yarışlara katılınmasını mümkün kılmak adına organizatör kurum/kuruluşlar üç kişilik ekiplerin katılabileceği “TRIO” kategorisini açacak ve bu kategoride de yarış yapacaklardır.

10.   Her katılımcı ilgili yarışa katılacak kendi sorumluluğunu aldığına dair yazılı beyan verecektir.

11.   COVID-19 salgınının sona erdiği resmi olarak ilan edilene kadar, etkinlik organizatörlerinin tüm katılımcılara COVID-19 önleyici tedbirleri hakkında genel bilgi vermeleri, etkinlik öncesi ve etkinlik sırasında olabilecek durumlara karşı aksiyon planını bildirmeleri gerekmektedir.

12.   Teknelerin olabildiğince az ekip tercihen sosyal yaşantılarında da bir arada bulunan veya aynı evi paylaşan kişilerden oluşan ekipler ile yarışlara katılmaları tavsiye edilmektedir.

13.   Yarış organizatörleri, yarış uzunluğu, yat büyüklüğü ve mürettebat sayısı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, her teknede yeterli miktarda maske, dezenfektan ve eldiven olmasını şartı uygulayacaklardır.

14.   Tıbbi rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemini zayıflatması muhtemel ilaç kullanan kişiler (şeker hastaları, bağışıklık sistemi sorunları olanlar, vs.) COVID-19 komplikasyonlarına daha fazla maruz kalmaktadır ve bu nedenle sağlıklarını korumak için yarışa katılmamalıdırlar.

15.   Limanlar ve marinalarda aşırı kalabalık ortamları önlemek ve farklı ekip üyeleri arasında temastan kaçınmak için organizatörler, güvenlik durumları (onarım veya tahliye gerektiren yatlar gibi) dışında yarışa katılan tekneler için marinaya/limana erişimin aynı anda olmaması yönünde planlamalı / sınırlamalıdır.

16.   Yarış organizatörleri, COVID-19 semptomları (öksürük, ateş, nefes alma zorluğu) konusunda katılımcıların marinaya / limana tek bir giriş noktası belirleyerek başlangıç öncesi dönemde ateş ve öksürük kontrolleri yapmayı göz önünde bulundurmalıdırlar.

17.   Tüm ekipler yarış sırasında ekip arkadaşlarının sağlık durumunu takip ederek normalin üzerinde ateş ve solunum yolu rahatsızlığı belirtilerini yarış görevlilerine bildirilmelidirler.

 

ÖNEMLİ NOTLAR;

·         İstanbul İli dışında tüm illerimiz daha önceden onaylanmış olan ve TYF resmi internet sayfasında yayımlanmış olan takvimdeki yarışlarını yapabileceklerdir. Daha önceden kesinleşen takvim dışında müsait haftalarda ilave yarışlar yapmak isteyen kulüpler değerlendirilmek üzere TYF’ye başvurabileceklerdir.

·         İstanbul İli sabit salma yarış takviminin yeniden oluşturulması için tüm yarış düzenlemek isteyen organizatör kurum/kuruluşların en geç 04.08.2020 tarihine kadar yaristalep@tyf.org.tr adresine e-posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin toplanması sonrasında TYF tarafından taraflarla yakın iletişim içinde en adil dağılım gözetilerek yeni takvim oluşturulacak ve ilan edilecektir.

·         Sabit Salma yarışları sırasında yukarıda belirtilen önlemlere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili tekne/donatan ve sporcular/hakemler ve organizatör kurum/kuruluşlar hakkında idari işlemler başlatılacaktır.

·         Genel çerçevede önlemlerin yetersiz kalındığına kanaat getirilmesi durumunda sabit salma sınıfı faaliyetleri tekrar askıya alınacaktır.

·         Bütün sabit salma takvimi için; geçmiş yıllarda düzenlemiş oldukları yarışlara ait yarış evraklarında eksiklik bulunan organizatör kurum/kuruluşlara yarış izni verilmeyecektir.

Sağlıklı bir dönem dileği ile,

Bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU